POSTAV SI VLASTNÚ MODERNISTICKÚ ARCHITEKTÚRU
BUILD YOUR OWN MODERN ARCHITECTURE

Kolekcia 8 pohľadníc obsahuje bratislavské ikonické stavby obdobia modernizmu upravené pre šikovných modelárov. Poskladajte si vlastnú modernistickú architektúru! Modely poskytol architekt Miroslav Vrana a Bratislava Scenery. Pohľadnice navrhol dizajnér Marcel Benčík.
© Localicon 2011

Collection contains 8 postcards of Bratislava iconic buildings from period of modernism adjusted for skilled modelers. Assemble your own modernist architecture! Models provided by architect Miroslav Vrana and Bratislava Scenery. Postcards designed by designer Marcel Benčík.
© Localicon 2011