___________________________________________________________________

SLOVAK NATIONAL GALLERY
___________________________________________________________________

T-shirt design by: Branislav Matis '09

... MORE ON COLLECTION 2009 |HERE|
___________________________________________________________________

Slovenská národná galéria Bratislava
Rázusovo nábrežie
Architekt: Vladimír Dedeček
Projekt: 1967 - 1969
Realizácia: 1969 - 1979

SNG získala roku 1948 objekt tzv. vodných kasární ktoré pre galériu upravil architekt František Florians. Od konca päťdesiatych rokov 20. storočia sa plánovalo rozšírenie trojkrídlového neskorobarokového objektu. Vladimír Dedeček poverený projektom dostavby v roku 1967 na podnet komisie pre prístavbu galérie odporučilo architektovy modrnizovať návrh zo začiatku desaťročia. Tak vzniklo odvážne riešenie štvrtého krídla ako oceľového mosta s rozponom 74 metrov.

... MORE TEXT |HERE|
___________________________________________________________________

... VIDEO IN COOPERATION WITH ARTYCOK.TV

___________________________________________________________________

... MORE PICTURES |HERE|
___________________________________________________________________