___________________________________________________________________

OFFICE BUILDING
___________________________________________________________________

T-shirt design by: Ondrej Gavalda '10

... MORE ON COLLECTION 2010 |HERE|
___________________________________________________________________

Administratívna budova
Považská Bystrica
Autori: Ivan Meliš a Severín Ďuriš
Projekt: 1966 – 1968
Realizácia: 1968 – 1976

... MORE TEXT SOON
___________________________________________________________________

... MORE PICTURES SOON
___________________________________________________________________