___________________________________________________________________

STATE POLITICAL SCHOOL
___________________________________________________________________

T-shirt design by: Lubica Segečová '09

... MORE ON COLLECTION 2009 |HERE|

___________________________________________________________________

Krajská politická škola
Modra, Harmónia

autor: Vladimír Dedeček
interiéry: Jaroslav Nemec

projekt: 1972 - 1973
realizácia: 1973 - 1982

Rozsiahly objekt bývalej politickej školy sa rozprestiera na svahu pri vstupe do rekreačnej lokality Modra Harmónia. Pôsobenie veĽkého objemu stavby redukoval autor jeho pravidelným zalamovaním a výrazným horizontálnym členením. Budova tak získala ráz pavilónovej zástavby.

... MORE TEXT SOON
___________________________________________________________________

... MORE PICTURES |HERE|

___________________________________________________________________