___________________________________________________________________

RESIDENTIAL HOUSE
___________________________________________________________________

T-shirt design by: Peter Liška '09

... MORE ON COLLECTION 2009 |HERE|
___________________________________________________________________

Obytný dom
Bratislava, Medená 21, 23, 25
Julián Hauskrecht, Štefan Svetko
projekt: 1968 - 1973
realizácia: 1974

Začiatkom 70. rokov sa ŠPTÚ intenzívne zaoberalo inovatívnymi riešeniami bytového domu, ktoré smerovali k širšiemu uplatneniu terasových foriem. Obytný dom na Medenej ulici je jedným z mála príkladov aplikácie terás v hustej zástavbe centrálnej mestskej zóny. Pozdĺžna sedemposchodová hmota domu zubovitým zalamovaním prechádza do úzkej terasovej fasády v mieste, kde ulica mení svoj smer. Tým vzniká atypické nárožie s dohora sa rozširujúcimi zelenými terasami. Plasticky tvarovaný parter slúži ako predaj?a, zvyšok budovy obsahuje kvalitné byty s bohatým technickým zázemím. Architekti v typickom duchu neskorej moderny šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov na Slovensku, vytvorili dynamickú a plastickú architektúru, ktorá svojim ustupujúcim tvarom akcentuje a zároveň narúša nárožie tradičnej uličnej fronty.

... MORE TEXT SOON
___________________________________________________________________

... MORE PICTURES SOON
___________________________________________________________________