___________________________________________________________________

TRADE UNION HOUSE
___________________________________________________________________

T-shirt design by: Juraj Blaško '09

... MORE ON COLLECTION 2009 |HERE|
___________________________________________________________________

Trade Union House | Dom odborov
Bratislava

Autori:
Ferdinand Konček, Iľja Skoček, Ľubomír Titl
Projekt a realizácia: 1955-1981

Istropolis (predtým Dom revolučného odborového hnutia, Dom odborov a techniky) s pôvodnou funkciou kongresovo-kultúrneho centra. Jeho 16 poschodová administratívna veža hrdo stojí na masívnej horizontálnej hmote s pílovitým priečelím. Pozoruhodná je konštrukcia kongresovej sály pre 900 osôb. Celé prestrešenie je kotvené do základu v dvoch bodoch a podopierané po svojom obvode. Hlavná sála je schopná pohltiť 1280 návštevníkov a je vybavená najmodernejšou technikou tej doby. Vonkajší plášť z kubánskeho mramoru je darom Fidela Castra. Dnes chátrajúci objekt s problematickou prevádzkou.

Istropolis – former Trade Union House
Congress hall- cultural center. A 16 storey administrative tower proudly stands on a massive horizontal mass with a saw-toothed facade. Remarkable is the construction of a congress hall for 900 persons. The entire roof is fastened to the base at two points and supported by its external walls. The main hall is capable of absorbing 1280 guests and is equipped with the best technology of that time. The outer shell made out of Cuban marble is a gift from Fidel Castro. Today Istropolis is a dilapidating building with problematic operation. Authors: Ferdinand Konček, Iľja Skoček, Ľubomír Titl, 1956 – realized 1981.

___________________________________________________________________

... MORE PICTURES SOON
___________________________________________________________________