___________________________________________________________________________________________________

|BACK|
___________________________________________________________________________________________________

Hotel Panoráma

Autor: Ing. arch. Zdeněk Řihák
Projekt: 1965 - 1967
Realizácia: 1967 - 1970

Hotel Panoráma situovaný na hrádzi morény Štrbského Plesa tvorí zďaleka viditeľnú figúru. Vznikol v období rozmachu výstavby vo Vysokých Tatrách a patrí k jednému z formovo najexpresívnejších stavieb rekreačných objektov na Slovensku.

Ubytovacia časť je položená na horizontále spoločenskej časti. Jednopodlažná spoločenská časť zahŕňa hotelovú halu, reštauráciu s kapacitou stravovacích zariadení 360 miest, kaviareň, snack bar, centrálnu kuchyňu a ďalšie. Objekt je čiastočne postavený na sokli bývalej zubačkovej dráhy, pričom vo svahu má ešte zapustené dve podzemné podlažia.

Jedenásť podlažná ubytovacia časť s celkovou kapacitou 160 postelí, ktorá sa smerom nahor dynamicky stupňovito modifikuje, teda smerom na sever sa zužuje a smerom na východ sa rozširuje. Jednotlivé podlažia majú v dispozícii spoločné iba vertikálne jadro s 2 výťahmi a schodiskom, ich dispozícia je v každom podlaží iná.

Dielo architekta Zdeňka Řiháka ukazuje súdobý záujem o tvorbu originálne hmotovo a tvarovo výrazných konceptov, ktorá často krát zatienili funkčné, kontextuálne či proporčné stránky architektúry.

Text: Peter Szalay

Lit.:
Projekt 12, 1970, č. 5/6, s. 228 – 229
DULLA Matúš, MORAVČÍKOVÁ Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Slovart, Bratislava, 2002, s.430-431.