Localicon series of short films are captured in unique and often controversial works of modern architecture which dominated the previous half-century in Slovak building industry: Slovak National Gallery, Slovak Radio and Hotel Bôrik in Bratislava, Hotel Banik in Bojnice, Museum of Slovak National Uprising in Banska Bystrica. Buildings are presented here from a perspective of employees, the people who know the buildings best. Thus indirectly films capture fragments of lives of the buildings from their magnificent creation till frequently unpleasant presence. Backstage shots and information that current visitor is not able to discern, add the human dimension to the architecture. Movies do not want to evaluate the architecture itself, but to point out the uniqueness and raise the question, what is its future.

Séria Localicon krátkych filmov je nakrútená v jedinečných a nezriedka kontroverzných stavbách, ktoré dominovali predošlému polstoročiu slovenskej architektúry: Slovenská národná galéria, Slovenský rozhlas a Hotel Bôrik v Bratislave, Hotel Baník v Bojniciach a Múzeum SNP v Banskej Bystrici. Stavby sú tu predstavené z pohľadu zamestnancov, ľudí, ktorí budovu poznajú najlepšie. Takto sprostredkovane filmy zachytávajú zlomky zo života stavieb od ich veľkolepého vzniku po často neutešenú prítomnosť. Zákulisné zábery a informácie, ktoré bežný návštevník nemá možnosť postrehnúť, dodávajú architektúre ľudský rozmer. Filmy nechcú hodnotiť samotnú architektúru, ale poukázať na jej jedinečnosť a vyvolať otázku, aká je jej budúcnosť.

Director and script: Barbara Zavarská, Aleš Šedivec
Camera and editing: Mira Gáberová, Ivan Svoboda
Subtitles: ENG
Supported by The Ministry of Culture of the Slovak Republic
In cooperation with Artycok.tv © Localicon 2010


Slovak Radio Building in Bratislava


Slovak National Gallery in Bratislava


Museum of Slovak National Uprising in Banska Bystrica


Hotel Baník in Bojnice


Hotel Bôrik in Bratislava