___________________________________________________________________________________________________

|BACK|
___________________________________________________________________________________________________

Banícky rehabilitačný ústav
Bojnice
Autor: Ing. arch. I. Matušík
projekt: 1967 - 1968
realizácia: 1970 - 1975

Jedno z vrcholných diel Ivana Matušíka, ktoré získalo ohlas aj v zahraničí. Rehabilitačný ústav je jediným architektonickým dielom zo Slovenska, ktoré bolo významným teoretikom Udom Kultermannom, zaradené do výberu svetových architektonických diel 20. storočia a bolo publikovane aj v mnohých zahraničných časopisoch. Koncepcia stavby pripomína jedno z architektových prvých diel - nákupné stredisko Slimák v Bratislave.

Stavba je citlivo zasadená v prostredí a nekonkuruje blízkemu romantickému zámku. Ústav sa skladá z kruhovej podnože a štvorpodlažnej lôžkovej časti v tvare výseče z kruhu.
V podnoži sú vstupné priestory, stravovacia časť a prevádzky vodoliečby, ktoré sú prístupné z hlavnej haly a z chodby okolo ústredného kruhového átria. Na ďalších štyroch poschodiach sú dvojlôžkové izby s kapacitou 200 miest. Vnútorná chodba smerom do átria, je zasklená kopilitom jedným z typických materiálov používaných v povojnovej architektúre na Slovensku. Vonkajší výraz stavby tvorí podnož obložená tmavým keramickým obkladom a prefabrikované konkávne prvky balkónových zábradlí jednotlivých izieb, ktorých pravideľná štruktúra pripomína kanelúru dórskeho stĺpa.

Tvarová jasnosť a geometrická ornamentálnosť ústavu preukazuje blízkosť Matušíkovej koncepcie so súdobým svetovým moderným hnutím a preukazuje zároveň typický rukopis svojho autora, ktorý možno čítať na jeho viacerých dielach.

Text: Peter Szalay

Autor: Ing. arch. I. Matušík
Statika: Ing. Pavol Čížek
Generálny projektant: Banské projekty a ŠPÚ obchodu, Bratislava
Investor: GR Rudné a magnezitové závody
Dodávateľ: Priemstav Prievidza
Úžitková plocha: 10 800 m2
Obostavaný priestor: 42 500 m3
Projekt: 1967 - 1968
Realizácia: 1970 - 1975

Lit.:
Jankovich, Imrich: Banícky rehabilitačný ústav v Bojniciach. Projekt 17, 1975, č. 10, s. 14 -17.
Vítek, Jaroslav: Banícky rehabilitačný ústav v kúpeľoch Bojnice. Československý architekt 21, 1975, č. 14, s. 3.
Kultermann, Udo: Architecture in the 20th Century. New York, Van Nostrand Reinhold 1993, 306 s., tu s. 221.
Kultermann, Udo: Zeitgenossische Architektur in Osteuropa. Köln Du Mont Buchverlag 1985. 254 s.
Vaska, Vladimír: Bergbau-Rehabilitationszentrum Bad Bojnice. Deutsche Bauzeitschrift 25, 1977, č. 10, s. 1289 - 1290
Zervan, Marián: Ivan Matušík - architektonické dielo. (Katalóg výstavy.) Bratislava, SAS 1995. 36 s, tu s. 3 a 1.