___________________________________________________________________

HOTEL BANÍK
___________________________________________________________________

T-shirt design by: Boris Meluš '09

... MORE ON COLLECTION 2009 |HERE|
___________________________________________________________________

Banícky rehabilitačný ústav
Bojnice
Autor: Ing. arch. I. Matušík
projekt: 1967 - 1968
realizácia: 1970 - 1975

Jedno z vrcholných diel Ivana Matušíka, ktoré získalo ohlas aj v zahraničí. Rehabilitačný ústav je jediným architektonickým dielom zo Slovenska, ktoré bolo významným teoretikom Udom Kultermannom, zaradené do výberu svetových architektonických diel 20. storočia a bolo publikované aj v mnohých zahraničných časopisoch. Koncepcia stavby pripomína jedno z architektových prvých diel - nákupné stredisko Slimák v Bratislave.

... MORE TEXT |HERE|
___________________________________________________________________

... VIDEO COMING SOON

___________________________________________________________________

... MORE PICTURES |HERE|
___________________________________________________________________